Privacy Verklaring

 

Medice is het bedrijf dat MyADHday heeft ontwikkeld. Met MyADHDay willen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg en voor iedereen toegankelijk te houden. Dit doen wij door het monitoren, informeren en coachen van patiënten op afstand.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en met welke reden jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.

Medice

Je leest op dit moment de privacy verklaring van van de MyADHDay app. De MyADHDay app is een product van Medice en is bedoeld om de gebruikers te informeren en te coachen tijdens bijvoorbeeld de start met de behandeling van ADHD.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de MyADHDay verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij opmerkingen hebt over het gebruik van jouw gegevens door de MyADHDay app, neem dan gerust contact op via info@medice.nl

Het kantoor van Medice is gevestigd in Rijen en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66145503 .

Verwerking persoonsgegevens

Jij bent belangrijk. Als patiënt, zorgverlener, kortom als gebruiker van de MyADHday app. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens met veel zorg en voldoen we aan de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving.

We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan om misbruik van deze gegevens te voorkomen.

Afhankelijk van de MyADHday app toepassing die je gaat gebruiken, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Dit is minimaal jouw naam en e-mailadres, maar kunnen ook nog andere gegevens zijn die horen bij de toepassing.

Synappz de ontwikkelaar van de app voldoet aan ISO 27001 en NEN 7510 normen en heeft daarmee alle maatregelen genomen om jouw gegevens goed te beschermen.

Waarom bewaren we je gegevens?

Er worden voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door MyADHday app. Deze worden hieronder toegelicht.

Vaststellen wie je bent

Om vast te stellen wie je bent en je aan te kunnen melden in de app slaan we je naam en e-mailadres op. Voor zorgverleners slaan we ook een mobiel telefoonnummer op voor controle in twee stappen om te bewijzen dat jij het bent. Dit wordt ook wel tweestaps verificatie genoemd.

Instellen van de app

Iedereen is anders en heeft daarmee andere wensen over hoe de app voor hun zou moeten werken. We stellen in veel gevallen een aantal (medische) vragen bij het eerste gebruik. Deze vragen helpen bij het correct instellen en optimaal gebruik van de app. Voorbeeld hiervan is het invoeren van je medicijngebruik. Hierdoor krijg je een overzicht van je behandeling.

Coachen, informeren en bewaken

De MyADHday app is gemaakt om je digitaal te helpen tijdens een periode waarin je medische zorg krijgt. Daarvoor kan het zijn dat je zaken in moet vullen als hoe je je voelt en of je medicijnen hebt gebruikt. Al deze gegevens zijn alleen voor jou en voor mensen die jou helpen te bekijken.

Waar slaan we je gegevens op?

Om te zorgen dat de gegevens die door MyADHday app worden ontvangen op een goede manier op te slaan en te beveiligen maken we gebruik van de volgende bedrijven.

AWS

Alle gegevens die je invoert worden opgeslagen in AWS. Amazon Web Services (AWS) is een bedrijf dat beveiligde data opslag aanbiedt maar ook zorgt dat je als gebruiker van de app veilig kunt inloggen en dat niemand anders dan jij en de mensen die jou helpen bij jouw gegevens kunnen. Al jouw gegevens staan opgeslagen in Europa.

Voor hoe lang worden je gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard in de MyADHday app, maar nooit langer dan nodig is voor het gebruik van de app. Alleen als we door de wet verplicht worden zullen we jouw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld en je gegevens worden alleen bewaard in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door MyADHday app of door een van de ontvangers worden bewaard, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Gegevens worden altijd verstuurd via een sterk beveiligde verbinding (TLS 1.2)

De MyADHday app kan zelf ook vergrendeld worden met een wachtwoord, PIN-code, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

De zorgmedewerker die eventueel meekijkt met jouw gegevens doet dit via een website die beveiligd is door een SSL certificaat. Dit betekent dat deze verbinding met de website van MyADHday app privé is. Je herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje voor de URL. Het internetadres zal dan beginnen met https://

Wat zijn jouw rechten?

Recht op inzage

Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen die door MyADHday app bewaard worden. Dit doe je door in de app op ‘Download mijn data’ te drukken. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens per e-mail.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit aan te passen. Dit kun je in je profiel in de app doen. Zijn er zaken in je (medische) profiel die je niet kunt veranderen kun je contact opnemen met je zorgverlener om dit aan te laten passen.

Recht op wissen van gegevens en stop gegevensgebruik

Wil je dat MyADHday app jouw gegevens niet meer gebruikt? Dan heb je het recht op het wissen van jouw gegevens. Dit kun je doen door in de app op ‘Verwijder al mijn data’ te drukken. Als je je gegevens wist kun je geen gebruik meer maken van de app.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MyADHday app niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy.

Wat zijn jouw plichten?

MyADHday app verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verlenen van digitale zorgverlening. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren hebben wij op z’n minst nodig om de MyADHday app aan te kunnen bieden. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om vast te kunnen stellen wie je bent en om in te loggen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kun je de MyADHday app niet gebruiken.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld in de MyADHday app met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@medice.nl